TOEFL SINAVI EĞİTİM SETİ

WORDS (NOUNS & VERBS) RELATED WITH HEALTH

 Blood : Kan
 To breath : Nefes almak
 To faint : Bayılmak
 Inflammation : İltihap
 To beat : Kalbin atması
 To clot : Pıhtılaşmak  Clot : Pıhtı
 To contract : Kasılmak  Contraction : Kasılma
 Congenital : Doğuştan
 Chamber : Odacık – Boşluk
 To circulate : Dolaşmak
 To constrict : Daraltmak – Büzmek
 To choke : Boğmak – Nefesini kesmek
 To deterionate : Kötüye gitmek
 To debilitate : Sakat bırakmak
 To dilate : Genişletmek
 Defect : Kusur – Hata
 To diagnose : Teşhis etmek
 To disseminate : Yayılmak
 Defficiency : Eksiklik  Defficient : Eksik
 Drug : İlaç
 Dose : Doz  Dosage : Dozaj
 Delivery : Doğum
 Deglutition : Yutkunma
 To decay : Çürümek
 Dysfuction : Fonksiyon Bozukluğu
 To dress : Pansuman yapmak  Dressing : Pansuman
 Disinfectant : Dezenfektan
 Distention : Şişkinlik
 Evanescent : Kısa ömürlü
 To enlarge : Büyütmek
 To empty : Boşaltmak
 To examine : İncelemek  Examination : Muayene
 To establish : Tanı koymak
 To emit : Yaymak  Emission : Yayılım
 Effect : Etki
 To excrete : Vücuttan atmak – Boşaltmak
 Excretion : Boşaltım
 Febrile : Ateşli
 Fluid = Liquid : Sıvı
 Fatal : Ölümcül
 Fat : Yağ
 To fertilize : Döllenmek
 Function : İşlev
 Growth : Büyüme – Gelişme
 Gestation : Gebelik
 Hematogenous : Kan yoluyla
 Heredity : Kalıtım
 To hospitalize : Hastaneye yatırmak
 To heal : İyileşmek
 To inhale : Nefes almak
 To exhale : Nefes vermek
 Enjury : Yaralanma – İncinme
 To infect : Bulaştırmak  Infection : Enfeksiyon  Infectious : Bulaştırıcı
 Emmunity : Bağışıklık
 To irritate : Tahriş etmek  Irritation : Tahriş  Irritable : Tahriş edici
 Infant : Süt çocuğu
 To itch : Kaşımak – Kaşınmak
 Mortal : Ölümcül
 Membrane : Zor
 Medication : İlaç verme
 Nutrition : Beslenme
 Malnutrition : Kötü beslenme
 Ovulation : Yumurtlama
 To obstruct : Tıkamak
 Ovary : Yumurtalık
 To operate : Ameliyat etmek  Operation : Ameliyat
 Overdose : Aşırı doz
 Pulse : Nabız
 To penetrate : Nüfus etmek
 To pump : Pompalamak
 Pregnancy : Hamilelik  Pregnant : Hamile
 Pressure : Basınç
 Antibody : Antikor
 Platelet : Trombosit
 To palpate : Elle muayene etmek
 Parturient : Doğum yapan
 To relieve : Rahatlatmak – Hafifletmek
 relief : Rahatlama
 Reaction : Reaksiyon  To react : Tepki vermek
 Regimen : Rejim – perhiz
 To respirate : Soluk alıp vermek
 respiration : Solunum
 To treat : Tedavi etmek  Treatment : Tedavi
 Urine : İdrar
 To vomit : Kusmak
 To vaccinate : Aşılamak  Vaccine : Aşı
 Bubble : Kabarcık
 Blood transfusion : Kan nakli
 Blood group : Kan grubu
 Blood count : Kan sayımı
 Blood test (blood-analysis) : Kan tahlili

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • KAPAT
    Toefl Kursları - Toefl Kursu - toefl-kurslari.gen.tr